آشنایی‌با‌شهدای‌صومعه‌سرا

آشنایی با شهدای والامقام صومعه‌سرا
آشنایی‌با‌شهدای‌صومعه‌سرا

آشنایی با شهدای والامقام شهرستان صومعه‌سرا در قالب عکس، فیلم، دست‌نوشته، خاطره، وصیت‌نامه و...

حزب الله سایبر
انعکاس‌اخبار‌فرهنگی‌مذهبی‌شهرستان‌صومعه‌سرا
Blog Skin


صومعه سرایی باشی و شهدای صومعه سرا را نشناسی؟!!

برای مشاهده‌ی اطلاعات، عکس و وصیت‌نامه‌ی

شهدای بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا

بر روی نام شهید(در لیست زیر) کلیک کنید 1. شهید سیدتقی آذرگون

 2. شهید قنبر آذرمی فلاحتی

 3. شهید محمدرضا ابراهیم نظر

 4. شهید تقی ابراهیمی سحرخیز اباتری

 5. شهید احمد ابراهیمیان واقع نژاد

 6. شهید هادی ابراهیمیان واقع نژاد

 7. شهید محمد احمدی پور بلگوری

 8. شهید محسن اخوان پیشخانی

 9. شهید منوچهر اخوان پیشخانی

 10. شهید صفرعلی اسدی راسته کناری

 11. شهید قسمت اسدی

 12. شهید علیرضا اسماعیلی طاهرگورابی

 13. شهید اکبر اصلاحی نودهی

 14. شهید ایرج اطاعتگر

 15. شهید حشمت الله اعصاری جاده کناری

 16. شهید سیامک اعیان پرست پشتیری

 17. شهید اکبر افتخاری نودهی

 18. شهید جواد افسرده پشتیری

 19. شهید سیامک اقبال طلب

 20. شهید عسگر اکبرپور بهمبری

 21. شهید مهرداد اکبری

 22. شهید حسن رضا امدادی

 23. شهید رشید امدادی

 24. شهید فرخ بابائی

 25. شهید شهرام باباپور

 26. شهید شهرام باغچه کلنگستانی

 27. شهید بهمن باوفا قرابائی

 28. شهید انوش بخشی نژاد

 29. شهید رشید بخشی نژاد

 30. شهید داود برزگرپور فتمه سری

 31. شهید منوچهر برزو

 32. شهید نعمت برشنورد

 33. شهید ایرج برگ بیدی

 34. شهید مسلم بشاش

 35. شهید حسین بشری قدیم طبع

 36. شهید کاظم بصارتی

 37. شهید اکبر بقاء

 38. شهید پرویز بهارمست

 39. شهید یوسف بهارمست

 40. شهید سیدجواد بهبودی

 41. شهید غلامرضا پاراد

 42. شهید علی پاک نژاد

 43. شهید علی پسندیده

 44. شهید علی اصغر پسندیده

 45. شهید مختار پورآب جاده کناری

 46. شهید محسن پورابراهیمی

 47. شهید محمد پورتقی زاده

 48. شهید مهران پورجانی

 49. شهید یوسف پورحسین مشتاق

 50. شهید عطاء الله پورصالح مقدم کسمایی

 51. شهید قربان پورصفری

 52. شهید فردوس پورعباس

 53. شهید عنایت پورعباسعلی

 54. شهید هوشنگ پورعبدی دهنده

 55. شهید انوش پورعلی یکتا

 56. شهید فرانوش پورقربانعلی شارمی

 57. شهید ابراهیم علی پورمحمد

 58. شهید حافظ پورمحمدعلی روشن

 59. شهید اکبر پورموسی

 60. شهید مظفر پورنائب

 61. شهید بابا پورنعمت نودهی

 62. شهید بهمن جعفردوست

 63. شهید حسن جوان باشعف

 64. شهید حسین جوانبخت

 65. شهید فرهاد جوانبخت کلیدبری

 66. شهید هادی جهانی بیشه گاهی

 67. شهید ایرج چلارسی

 68. شهید حسین چنگوکه راجیری

 69. شهید یوسف حاجی پور

 70. شهید محمدناظم حاجی زاده

 71. شهید رزاق حسین پور تمرین

 72. شهید عطاءالله حسین پور

 73. شهید تیمور حسن زاده جیرگورابی

 74. شهید جعفر حسن زاده دوگوری

 75. شهید شیروان حسن زاده

 76. شهید محمدعلی حسین پور

 77. شهید سیدصمد حسینی چوبه

 78. شهید حسن حق بین

 79. شهید بیژن حقیری

 80. شهید محمدحسین حقیقت

 81. شهید فریدون خدابخشی زاده

 82. شهید هادی خداپرست نودهی

 83. شهید عزیز خدادوست ازگمی

 84. شهید سیروس خدادوست

 85. شهید علیرضا خلوص دهقانپور

 86. شهید حمید خلیل نیا لیمودهی

 87. شهید جهانبخش خوخشت

 88. شهید ایرج خوش پوش گیاکویی

 89. شهید حسن خوش فطرت

 90. شهید محرمعلی خوشگو آینه وری

 91. شهید اصغر خوشنویس صومعه سرایی

 92. شهید نادر خیرخواه

 93. شهید مایر دریائی قرابائی

 94. شهید احمد دزدار نوکاشتی

 95. شهید قدیر دژخیم ماسوله

 96. شهید علی دلدار کودهی

 97. شهید طاهر دلیری

 98. شهید محمدرضا راستگو فشخامی

 99. شهید مهدی رحمان طلب

 100. شهید منوچهر رحمانطلب واقعی

 101. شهید هوشنگ رحمانی

 102. شهید محمدصادق رحیمی

 103. شهید محمد رستگار نوپاشانی

 104. شهید مسعود رسولی لادمخی

 105. شهید عبدالرحمان رضائی

 106. شهید جلال رضائی قاضدهی

 107. شهید بهرام رضائی قرابائی

 108. شهید فرامرز رضازاده محمودکیان

 109. شهید سید مؤمن رضاطبع

 110. شهید حسین رفیع زاده

 111. شهید محسن رفیعی پور جیرانی

 112. شهید بهروز رنجبر

 113. شهید فردین روح الامین

 114. شهید جمشید روشن نقش

 115. شهید نادر رهبر

 116. شهید احمد ریحانی صومعه سرائی

 117. شهید علی زادحسنی پیشخانی

 118. شهید قاسم زارع بهمبری

 119. شهید پرویز زحمتکش پردسری

 120. شهید هادی زنده دل ثابت

 121. شهید زوار حسینی اصیل

 122. شهید ولی زیرکجو کهنه سری

 123. شهید احمد ساعدجلیل پوستین سرائی

 124. شهید محسن ساکت

 125. شهید علی سبحانی

 126. شهید تراب ستاره شناس

 127. شهید رضا ستایش

 128. شهید غلامرضا سجادپور

 129. شهید بهمن سحرخیز

 130. شهید سیدمرتضی سدیدی ضیابر

 131. شهید محسن سرخوش

 132. شهید محمدعلی سرشاد

 133. شهید محمود سرشاد

 134. شهید سید داود سعیدی

 135. شهید ابوالقاسم سلطانخواه

 136. شهید مجید سلیمان زاده

 137. شهید سیدمحمود سلیمی ارشاد

 138. شهید سیدمسعود سیدمجتبائی

 139. شهید وحید سیما کهنه سری

 140. شهید فرامرز شالچی مقدم

 141. شهید صفر شریفی

 142. شهید عبدالرضا شریفی

 143. شهید شجاع شعبانژاد نفوتی

 144. شهید رضا شعبانی ثابت

 145. شهید محرمعلی شکرگزار

 146. شهید اردشیر شکورزاده

 147. شهید محمدابراهیم شناور نودهی

 148. شهید مهران شهیدزاده عربانی

 149. شهید کریم شهیدی ماسوله

 150. شهید بیژن شیرین زاده

 151. شهید حسین شیفته

 152. شهید دوستعلی صادق قاضیانی

 153. شهید فرشید صالح عربانی

 154. شهید بهمن صالحی

 155. شهید حسین صالحی

 156. شهید حسین صبوری

 157. شهید محمد صبوری

 158. شهید عظیم صدیقی

 159. شهید طهمورث صفامنش

 160. شهید علیرضا صفرنژاد نوکاشتی

 161. شهید ایرج صفری پور

 162. شهید صادق صمیمی

 163. شهید ولی طاعتی

 164. شهید شهرام طلوعی

 165. شهید کیومرث عابدی

 166. شهید محمدتقی عابدی

 167. شهید قاسم عاشورزاده

 168. شهید مسلم عاشوری

 169. شهید فرهاد عبادی تمرین

 170. شهید فرض الله عباسی

 171. شهید حسین عباسی ندامانی

 172. شهید محمدرضا عبدالهیان

 173. شهید اسماعیل عبدزاده

 174. شهید رضا عربانی مستقیم

 175. شهید حسین عشقی

 176. شهید غلامرضا عظیم داوری

 177. شهید حمید عظیمی سنگجوبی

 178. شهید وحید علیخواه عربانی

 179. شهید امیرحسین علیزاده

 180. شهید بهزاد علیزاده پیشخانی

 181. شهید محسن عیسی پور

 182. شهید داود غفاری

 183. شهید علی فتحی کردمیهن

 184. شهید اسماعیل فتوتخواه صومعه سرایی

 185. شهید حمیدرضا فدایی آسیاب سری

 186. شهید احمد فرحبخش

 187. شهید مجتبی فرخنده نیکبخت

 188. شهید سیدحسین فضیلت زادچمنی

 189. شهید علینقی فقیری چوبه

 190. شهید قربان فکوری کودهی

 191. شهید عنایت فلاح ملک سری

 192. شهید رحمان فلاحی طاهرگورابی

 193. شهید ولی اله قاسم پور قرابائی

 194. شهید بهزاد قاسمی

 195. شهید رسول قربانی واقعی

 196. شهید کیومرث قربانی واقعی

 197. شهید هادی قربانی

 198. شهید علی قلیزاده

 199. شهید کاس قنبرزاده

 200. شهید مجید قنبرزاده

 201. شهید جمشید کاشفی

 202. شهید فرخ کاظم خواه چنه سری

 203. شهید منوچهر کاظمی کسمایی

 204. شهید فریدون کاظمی میانگسکری

 205. شهید ایوب کاظمی میانگسکری

 206. شهید بهمن کاکاعلی صومعه سرایی

 207. شهید جمشید کامران

 208. شهید هادی کربلایی محمدی صومعه سرایی

 209. شهید علی کریمی راسته کناری

 210. شهید محمد کشاورز

 211. شهید اردشیر کوچکی نژاد ارم ساداتی

 212. شهید سیروس کوچکی نژاد ارم ساداتی

 213. شهید فیروز کوچکی نژاد ارم ساداتی

 214. شهید سید اشرف کیازاده

 215. شهید موسی کیانی فرد

 216. شهید حسین گلشن ندامانی

 217. شهید حبیب محمدی

 218. شهید نوروزعلی محمدی ملاسرایی

 219. شهید عزیز مرادی

 220. شهید قاسم مرادی پور

 221. شهید ایرج معتمدی

 222. شهید جواد معصومی پور

 223. شهید سیدمصطفی مقدم ضیابری

 224. شهید رامین منصور ناصردوست

 225. شهید سیدحسن موسوی احمدی

 226. شهید سیدامین موسوی

 227. شهید سیدسجاد موسوی کودهی

 228. شهید سیدداود موسی زاده

 229. شهید محمدعلی مؤمن زاده

 230. شهید عباداله مهدی زاده

 231. شهید سید احمد مهرجوی ارم ساداتی

 232. شهید صالح مهری

 233. شهید صادق مهری نوپاشانی

 234. شهید حسن مهماندوست

 235. شهید سیدکاظم میرزاد زارع

 236. شهید محمود میرزاده

 237. شهید سیدرضی میرقاسم زاده

 238. شهید محمد میعادی کودهی

 239. شهید شجاع نباتی معافی

 240. شهید جعفر نجف زاده

 241. شهید محمدباقر نجفی

 242. شهید غفّار نصرین کامران

 243. شهید بهزاد نصیرزاده

 244. شهید حشمت نظرعلی

 245. شهید محمود نظری چکووری

 246. شهید محمدرضا نظری نفوتی

 247. شهید حمید نعمتی ضیابری

 248. شهید هادی نعمتی ضیابری

 249. شهید محسن نعمتی

 250. شهید سیدجواد نعیمی

 251. شهید سیدمهدی نعیمی

 252. شهید غلامرضا نعیمی

 253. شهید غلامرضا نگارنده

 254. شهید هوشنگ نوردی

 255. شهید وحید نوروزی

 256. شهید ابراهیم نیک صفت

 257. شهید نازعلی وحدانی

 258. شهید محمود وقاری

 259. شهید قربانعلی همسایه دوست

 260. شهید اردشیر هوشمند اباتری

 261. شهید فریدون یحیی زاده

 262. شهید میرحسین یزدانپرست اباتری

 263. شهید خیراله یکتا صابر ماسوله

 264. شهید حسن یگانه ارشد

 265. شهید غلامعلی یگانه

 266. شهید جمشید یوسف زاده

 267. شهید محمدرضا یوسفی صفت

 268. شهید کامبیز یوسفی

 269. شهید یعقوب یوسفی


نظرات (۵)

۱۴ بهمن ۹۴ ، ۰۸:۴۴ عباسیان-مشهد مقدس
آن فروریخته گلهای پریشان در باد
کز می جام شهادت همه مدهوشانند
نامشتان زمزمه ی نیم شب مستان باد
تانگویند که از یاد فراموشانند

خداقوت و التماس دعا

۰۷ مرداد ۹۴ ، ۱۵:۳۰ حامد شاطری
سلام برادر
ممنون از این کاز زیبا و قشنگ
انشاالله شهید بشی
یاعلی
موفق باشی برادر
خدا قوت
حرکت بسیار جالب و خوبی بود انشالله شهدا کمک کنند تا بتوتید ادامه بدید واسه ما هم دعا کنید
بسیار عالی
متشکر از زحمات شما.
مامدیون خون شهدا هستیم.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی