آشنایی‌با‌شهدای‌صومعه‌سرا

آشنایی با شهدای والامقام صومعه‌سرا
آشنایی‌با‌شهدای‌صومعه‌سرا

آشنایی با شهدای والامقام شهرستان صومعه‌سرا در قالب عکس، فیلم، دست‌نوشته، خاطره، وصیت‌نامه و...

حزب الله سایبر
انعکاس‌اخبار‌فرهنگی‌مذهبی‌شهرستان‌صومعه‌سرا
Blog Skin

۱۳ مطلب با موضوع «شهدای بخش گوراب زرمیخ» ثبت شده است

شهید عباس امجدی بلگوری

 

نام پدر: یعقوب

محل تولد: بلگور

تاریخ تولد: 1345/12/20

تاریخ شهادت: 1364/12/26

محل شهادت: سومار

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: پنجم ابتدایی

گلزار شهید: بالابلگور
برای مشاهده و دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید

مکتب الشهداء

شهید عباس اکبری

 

نام پدر: ابوطالب

محل تولد: سیاه‌اسطلخ

تاریخ تولد: 1347/01/06

تاریخ شهادت: 1365/06/10

محل شهادت: حاج‌عمران

یگان اعزامی: سپاه‌پاسداران

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: دوم راهنمایی

گلزار شهید: سیاه‌اسطلخ
برای مشاهده و دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید

مکتب الشهداء

شهید اکبر افسرده بلگوری

 

نام پدر: حسن

محل تولد: بالابلگور

تاریخ تولد: 1345/06/02

تاریخ شهادت: 1366/08/06

محل شهادت: سومار

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: دیپلم

گلزار شهید: مسجد آقازمان بالابلگور
برای مشاهده و دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید

مکتب الشهداء

شهید کاسعلی استواری بلگوری

 

نام پدر: حسین

محل تولد: بالابلگور

تاریخ تولد: 1345/12/02

تاریخ شهادت: 1367/01/02

محل شهادت: مریوان

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: متأهل

میزان تحصیلات: پنجم ابتدایی

گلزار شهید: بالابلگور
برای مشاهده و دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید

مکتب الشهداء

شهید سیدهادی اختر

 

نام پدر: سیدکوچک

محل تولد: پیرسرا

تاریخ تولد: 1344/10/02

تاریخ شهادت: 1365/02/10

محل شهادت: فکه

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: پنجم ابتدایی

گلزار شهید: مسجد آقاسیدابراهیم گوراب‌زرمیخ
برای مشاهده و دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید

مکتب الشهداء

شهید بابعلی احمدی

 

نام پدر: یدی‌الله

محل تولد: چسلی

تاریخ تولد: 1349/02/02

تاریخ شهادت: 1365/12/07

محل شهادت: شلمچه

یگان اعزامی: سپاه پاسداران

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سیکل

گلزار شهید: ماسال
برای مشاهده و دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید

مکتب الشهداء

شهید حمیدرضا احمدزاده گوراب‌زرمیخی

 

نام پدر: بخشعلی

محل تولد: گوراب‌زرمیخ

تاریخ تولد: 1354/12/20

تاریخ شهادت: 1378/06/17

محل شهادت: ایرانشهر

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: دیپلم

گلزار شهید: گوراب‌‎زرمیخ
برای مشاهده و دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید
مکتب الشهداء

شهید انوش احراری

 

نام پدر: محمد

محل تولد: بلگور

تاریخ تولد: 1340/02/03

تاریخ شهادت: 1361/01/01

محل شهادت: شوش

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سوم دبیرستان

گلزار شهید: پایین بلگور
برای مشاهده و دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنیدمکتب الشهداء

شهید قربانعلی آقازاده کمامردخی

 

نام پدر: یعقوب

محل تولد: کمامردخ

تاریخ تولد: 1345/06/01

تاریخ شهادت: 1365/12/17

محل شهادت: شلمچه

یگان اعزامی: سپاه پاسداران

وضعیت تأهل: متأهل

میزان تحصیلات: سیکل

گلزار شهید: کمامردخ
برای مشاهده و دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید


مکتب الشهداء

شهید ابوذر آذرمی

 

نام پدر: وجیه‌الله

محل تولد: سه‌سار

تاریخ تولد: 1347/06/1

تاریخ شهادت: 1367/03/24

محل شهادت: ماووت عراق

یگان اعزامی: سپاه پاسداران

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سیکل

گلزار شهید: مسجد جعفری صومعه‌سرا
برای مشاهده و دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید
مکتب الشهداء