آشنایی‌با‌شهدای‌صومعه‌سرا

آشنایی با شهدای والامقام صومعه‌سرا
آشنایی‌با‌شهدای‌صومعه‌سرا

آشنایی با شهدای والامقام شهرستان صومعه‌سرا در قالب عکس، فیلم، دست‌نوشته، خاطره، وصیت‌نامه و...

حزب الله سایبر
انعکاس‌اخبار‌فرهنگی‌مذهبی‌شهرستان‌صومعه‌سرا
Blog Skin

۳۷۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عکس شهدای صومعه‌سرا» ثبت شده است

شهید اکبر افتخاری نودهی


نام پدر: صفرعلی

محل تولد: جیره سر نوده

تاریخ تولد: 1348/03/18

تاریخ شهادت: 1367/03/16

محل شهادت: سومار

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: پنجم ابتدایی

گلزار شهید: ضیابر
جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید
مکتب الشهداء

شهید سیامک اعیان پرست پشتیری


نام پدر: غلامعلی

محل تولد: پشتیر

تاریخ تولد: 1344/01/02

تاریخ شهادت: 1366/05/24

محل شهادت: میمک

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سیکل

گلزار شهید: بقعه آقا میرقوام زیکسار
جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید


مکتب الشهداء

شهید حشمت الله اعصاری جاده کناری


نام پدر: حسن

محل تولد: چمن

تاریخ تولد: 1343/01/06

تاریخ شهادت: 1364/01/16

محل شهادت: حسینیه اهواز

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: پنجم ابتدایی

گلزار شهید: بقعه آقا سید زکی مناره بازارجهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید


مکتب الشهداء

شهید ایرج اطاعتگر


نام پدر: حسن

محل تولد: فشخام

تاریخ تولد: 1344/07/20

تاریخ شهادت: 1367/04/22

محل شهادت: مهران

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: پنجم ابتدایی

گلزار شهید: فشخام


مکتب الشهداء

شهید اکبر اصلاحی نودهی


نام پدر: قاسم

محل تولد: نوده

تاریخ تولد: 1340/05/20

تاریخ شهادت: 1363/07/06

محل شهادت: سومار

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: دیپلم

گلزار شهید: ضیابر

جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید


مکتب الشهداء

شهید علیرضا اسماعیلی طاهرگورابی


نام پدر: معین

محل تولد: طاهرگوراب

تاریخ تولد: 1339/03/02

تاریخ شهادت: 1361/02/15

محل شهادت: خرمشهر

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سیکل

گلزار شهید: طاهرگوراب

جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید
مکتب الشهداء

شهید قسمت اسدی


نام پدر: کتاب الله

محل تولد: خلخال

تاریخ تولد: 1341/02/02

تاریخ شهادت: 1365/04/14

محل شهادت: حاج عمران

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: متأهل

میزان تحصیلات: دیپلم

گلزار شهید: اباتر
جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنیدمکتب الشهداء

شهید صفرعلی اسدی راسته کناری


نام پدر: مسلم

محل تولد: راسته کنار

تاریخ تولد: 1340/01/02

تاریخ شهادت: 1361/04/23

محل شهادت: شرق بصره

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: اول راهنمایی

گلزار شهید: راسته کنار
جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید

مکتب الشهداء

شهید منوچهر اخوان پیشخانی


نام پدر: ولی

محل تولد: پیشخان

تاریخ تولد: 1342/06/15

تاریخ شهادت: 1364/02/30

محل شهادت: آلواتان

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سوم متوسطه

گلزار شهید: پیشخان

جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنیدمکتب الشهداء

شهید محسن اخوان پیشخانی


نام پدر: علی

محل تولد: پیشخان

تاریخ تولد: 1348/06/20

تاریخ شهادت: 1366/04/06

محل شهادت: ماووت عراق

یگان اعزامی: سپاه

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سیکل

گلزار شهید: پیشخان

جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنیدمکتب الشهداء