آشنایی‌با‌شهدای‌صومعه‌سرا

آشنایی با شهدای والامقام صومعه‌سرا
آشنایی‌با‌شهدای‌صومعه‌سرا

آشنایی با شهدای والامقام شهرستان صومعه‌سرا در قالب عکس، فیلم، دست‌نوشته، خاطره، وصیت‌نامه و...

حزب الله سایبر
انعکاس‌اخبار‌فرهنگی‌مذهبی‌شهرستان‌صومعه‌سرا
Blog Skin

۳۹۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهید صومعه سرا» ثبت شده است

شهید اکبر اصلاحی نودهی


نام پدر: قاسم

محل تولد: نوده

تاریخ تولد: 1340/05/20

تاریخ شهادت: 1363/07/06

محل شهادت: سومار

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: دیپلم

گلزار شهید: ضیابر

جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید


مکتب الشهداء

شهید علیرضا اسماعیلی طاهرگورابی


نام پدر: معین

محل تولد: طاهرگوراب

تاریخ تولد: 1339/03/02

تاریخ شهادت: 1361/02/15

محل شهادت: خرمشهر

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سیکل

گلزار شهید: طاهرگوراب

جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید
مکتب الشهداء

شهید قسمت اسدی


نام پدر: کتاب الله

محل تولد: خلخال

تاریخ تولد: 1341/02/02

تاریخ شهادت: 1365/04/14

محل شهادت: حاج عمران

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: متأهل

میزان تحصیلات: دیپلم

گلزار شهید: اباتر
جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنیدمکتب الشهداء

شهید صفرعلی اسدی راسته کناری


نام پدر: مسلم

محل تولد: راسته کنار

تاریخ تولد: 1340/01/02

تاریخ شهادت: 1361/04/23

محل شهادت: شرق بصره

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: اول راهنمایی

گلزار شهید: راسته کنار
جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید

مکتب الشهداء

شهید منوچهر اخوان پیشخانی


نام پدر: ولی

محل تولد: پیشخان

تاریخ تولد: 1342/06/15

تاریخ شهادت: 1364/02/30

محل شهادت: آلواتان

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سوم متوسطه

گلزار شهید: پیشخان

جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنیدمکتب الشهداء

شهید محسن اخوان پیشخانی


نام پدر: علی

محل تولد: پیشخان

تاریخ تولد: 1348/06/20

تاریخ شهادت: 1366/04/06

محل شهادت: ماووت عراق

یگان اعزامی: سپاه

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سیکل

گلزار شهید: پیشخان

جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنیدمکتب الشهداء

شهید محمد احمدی پور بلگوری


نام پدر: ابراهیمعلی

محل تولد: لادمخ

تاریخ تولد: 1344/10/28

تاریخ شهادت: 1366/09/01

محل شهادت: حاج عمران

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: دیپلم

گلزار شهید: مفقودالاثر


مکتب الشهداء

شهید هادی ابراهیمیان واقع نژاد


نام پدر: ابراهیم

محل تولد: لیموده

تاریخ تولد: 1339/09/15

تاریخ شهادت: 1361/09/18

محل شهادت: قراویز

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: متأهل

میزان تحصیلات: سوم متوسطه

گلزار شهید: واقعه دشت
جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنیدمکتب الشهداء

شهید احمد ابراهیمیان واقع نژاد


نام پدر: ابراهیم

محل تولد: لیموده

تاریخ تولد: 1338/02/01

تاریخ شهادت: 1360/03/17

محل شهادت: اهواز

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: متأهل

میزان تحصیلات: سوم متوسطه

گلزار شهید: واقعه دشت
جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنیدمکتب الشهداء

شهید تقی ابراهیمی سحرخیز اباتری


نام پدر: برار

محل تولد: ملاسرا

تاریخ تولد: 1344/04/05

تاریخ شهادت: 1365/10/26

محل شهادت: سومار

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: پنجم ابتدایی

گلزار شهید: اباتر

جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنیدمکتب الشهداء