آشنایی‌با‌شهدای‌صومعه‌سرا

آشنایی با شهدای والامقام صومعه‌سرا
آشنایی‌با‌شهدای‌صومعه‌سرا

آشنایی با شهدای والامقام شهرستان صومعه‌سرا در قالب عکس، فیلم، دست‌نوشته، خاطره، وصیت‌نامه و...

حزب الله سایبر
انعکاس‌اخبار‌فرهنگی‌مذهبی‌شهرستان‌صومعه‌سرا
Blog Skin

۱۰۹ مطلب با موضوع «شهدای بخش تولمات» ثبت شده است


شهید قربان بی‌ریا قصابسرایی


نام پدر: محمد

محل تولد: صوفیانده

تاریخ تولد: 1344/02/01

تاریخ شهادت: 1365/12/06

محل شهادت: زبیدات

یگان اعزامی: لشکر 58 ذوالفقار

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سیکل

گلزار شهید: صوفیانده
مکتب الشهداء

شهید عسکر بلبلی


نام پدر: محمود

محل تولد: مردخه بزرگ

تاریخ تولد: 1344/10/04

تاریخ شهادت: 1367/04/31

محل شهادت: قصرشیرین

یگان اعزامی: لشکر 81 زرهی باختران

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سیکل

گلزار شهید: مردخه بزرگ

برای مشاهده و دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید
مکتب الشهداء

شهید حامد بقایی چمثقالی


نام پدر: احمد

محل تولد: نرگستان

تاریخ تولد: 1342/06/25

تاریخ شهادت: 1363/12/23

محل شهادت: هورالعظیم

یگان اعزامی: بسیج

وضعیت تأهل: متأهل

میزان تحصیلات: دانشجو

گلزار شهید: مسجدجعفری صومعه‌سرا
برای مشاهده و دریافت تصاویر با کیفیت اصلی بر روی آنها کلیک کنید
مکتب الشهداء

شهید قاسم باقرزاده


نام پدر: پرویز

محل تولد: هنده‌خاله

تاریخ تولد: 1347/06/04

تاریخ شهادت: 1365/10/29

محل شهادت: شلمچه

یگان اعزامی: بسیج

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سوم دبیرستان

گلزار شهید: هنده‌خاله
مکتب الشهداء

شهید جعفر اخوان توکلی


نام پدر: ابراهیم

محل تولد: ماتک

تاریخ تولد: 1339/01/03

تاریخ شهادت: 1361/04/28

محل شهادت: شلمچه

یگان اعزامی: سپاه

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سوم دبیرستان

گلزار شهید: ماتک

جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید
مکتب الشهداء

شهید میرصادق ابوالقاسمی نرگسی


نام پدر: میراحمد

محل تولد: نرگستان

تاریخ تولد: 1340/01/02

تاریخ شهادت: 1359/11/07

محل شهادت: آبادان

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: متأهل

میزان تحصیلات: سوم دبیرستان

گلزار شهید: نرگستان


جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید


مکتب الشهداء

شهید رهبر ابراهیمی سیاه‌تن


نام پدر: حسین

محل تولد: سیاه تن

تاریخ تولد: 1337/04/15

تاریخ شهادت: 1360/06/06

محل شهادت: سیاه تن

یگان اعزامی: سپاه

وضعیت تأهل: متأهل

میزان تحصیلات: فوق دیپلم

گلزار شهید: آقامیرعباس سیاه تن

مکتب الشهداء

شهید منصور آوری


نام پدر: حسین

محل تولد: باغبانان

تاریخ تولد: 1343/02/02

تاریخ شهادت: 1360/03/28

محل شهادت: رشت

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: متأهل

میزان تحصیلات: دیپلم

گلزار شهید: باغبانان

مکتب الشهداء
مکتب الشهداء