آشنایی‌با‌شهدای‌صومعه‌سرا

آشنایی با شهدای والامقام صومعه‌سرا
آشنایی‌با‌شهدای‌صومعه‌سرا

آشنایی با شهدای والامقام شهرستان صومعه‌سرا در قالب عکس، فیلم، دست‌نوشته، خاطره، وصیت‌نامه و...

حزب الله سایبر
انعکاس‌اخبار‌فرهنگی‌مذهبی‌شهرستان‌صومعه‌سرا
Blog Skin

شهید منوچهر اخوان پیشخانی


نام پدر: ولی

محل تولد: پیشخان

تاریخ تولد: 1342/06/15

تاریخ شهادت: 1364/02/30

محل شهادت: آلواتان

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سوم متوسطه

گلزار شهید: پیشخان

جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنیدمکتب الشهداء

شهید محسن اخوان پیشخانی


نام پدر: علی

محل تولد: پیشخان

تاریخ تولد: 1348/06/20

تاریخ شهادت: 1366/04/06

محل شهادت: ماووت عراق

یگان اعزامی: سپاه

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سیکل

گلزار شهید: پیشخان

جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنیدمکتب الشهداء

شهید محمد احمدی پور بلگوری


نام پدر: ابراهیمعلی

محل تولد: لادمخ

تاریخ تولد: 1344/10/28

تاریخ شهادت: 1366/09/01

محل شهادت: حاج عمران

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: دیپلم

گلزار شهید: مفقودالاثر


مکتب الشهداء

شهید هادی ابراهیمیان واقع نژاد


نام پدر: ابراهیم

محل تولد: لیموده

تاریخ تولد: 1339/09/15

تاریخ شهادت: 1361/09/18

محل شهادت: قراویز

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: متأهل

میزان تحصیلات: سوم متوسطه

گلزار شهید: واقعه دشت
جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنیدمکتب الشهداء

شهید احمد ابراهیمیان واقع نژاد


نام پدر: ابراهیم

محل تولد: لیموده

تاریخ تولد: 1338/02/01

تاریخ شهادت: 1360/03/17

محل شهادت: اهواز

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: متأهل

میزان تحصیلات: سوم متوسطه

گلزار شهید: واقعه دشت
جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنیدمکتب الشهداء

شهید تقی ابراهیمی سحرخیز اباتری


نام پدر: برار

محل تولد: ملاسرا

تاریخ تولد: 1344/04/05

تاریخ شهادت: 1365/10/26

محل شهادت: سومار

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: پنجم ابتدایی

گلزار شهید: اباتر

جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنیدمکتب الشهداء

شهید محمدرضا ابراهیم نظر


نام پدر: ابوالحسن

محل تولد: اباتر

تاریخ تولد: 1336/05/14

تاریخ شهادت: 1366/09/01

محل شهادت: مهران

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: متأهل

میزان تحصیلات: سوم متوسطه

گلزار شهید: اباتر


مکتب الشهداء

شهید قنبر آذرمی فلاحتی


نام پدر: هدایت

محل تولد: راسته کنار

تاریخ تولد: 1345/05/15

تاریخ شهادت: 1366/01/20

محل شهادت: قصرشیرین

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: پنجم ابتدایی

گلزار شهید: راسته کنارجهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید

مکتب الشهداء

شهید سیدتقی آذرگون


نام پدر: سید یحیی

محل تولد: چوبه

تاریخ تولد: 1341/05/17

تاریخ شهادت: 1361/05/07

محل شهادت: کوشک

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سوم متوسطه

گلزار شهید: آقا پاکدمن چوبه

جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید۰ نظر ۲۱ آذر ۹۳ ، ۱۵:۱۵
مکتب الشهداء