آشنایی‌با‌شهدای‌صومعه‌سرا

آشنایی با شهدای والامقام صومعه‌سرا
آشنایی‌با‌شهدای‌صومعه‌سرا

آشنایی با شهدای والامقام شهرستان صومعه‌سرا در قالب عکس، فیلم، دست‌نوشته، خاطره، وصیت‌نامه و...

حزب الله سایبر
انعکاس‌اخبار‌فرهنگی‌مذهبی‌شهرستان‌صومعه‌سرا
Blog Skin

شهید رشید بخشی نژاد


نام پدر: هیبت الله

محل تولد: طاهرگوراب

تاریخ تولد: 1340/02/02

تاریخ شهادت: 1360/06/19

محل شهادت: دزفول

یگان اعزامی: پایگاه چهارم شکاری دزفول

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سیکل

گلزار شهید: طاهرگورابجهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید
مکتب الشهداء

شهید انوش بخشی نژاد


نام پدر: قاسم

محل تولد: ضیابر

تاریخ تولد: 1337/03/11

تاریخ شهادت: 1361/06/31

محل شهادت: سومار

یگان اعزامی: لشکر 81 زرهی باختران

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: اول دبیرستان

گلزار شهید: ضیابرجهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید


مکتب الشهداء

شهید بهمن باوفا قرابائی


نام پدر: قسمت

محل تولد: ضیابر

تاریخ تولد: 1342/12/02

تاریخ شهادت: 1367/04/21

محل شهادت: موسیان

یگان اعزامی: لشکر 21 حمزه تهران

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: دیپلم

گلزار شهید: ضیابربرای مشاهده و دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید


مکتب الشهداء

شهید شهرام باغچه کلنگستانی


نام پدر: کرامت

محل تولد: کلنگستان

تاریخ تولد: 1342/09/15

تاریخ شهادت: 1367/04/21

محل شهادت: زبیدات

یگان اعزامی: گردان 207 امداد

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: دیپلم

گلزار شهید: ماسال

مکتب الشهداء

شهید شهرام باباپور


نام پدر: سلیم

محل تولد: ضیابر

تاریخ تولد: 1353/04/04

تاریخ شهادت: 1373/05/26

محل شهادت: بوکان - یاغیان

یگان اعزامی: لشکر 16 قدس گیلان

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: سیکل

گلزار شهید: لارسرجهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنیدمکتب الشهداء

شهید فرخ بابائی


نام پدر: تقی

محل تولد: صومعه سرا

تاریخ تولد: 1346/01/01

تاریخ شهادت: 1373/03/03

محل شهادت: صومعه سرا

یگان اعزامی: لشکر 21 حمزه تهران

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: دوم راهنمایی

گلزار شهید: آقا مهدی آقا صومعه سرا
مکتب الشهداء

شهید رشید امدادی


نام پدر: قاسم

محل تولد: شفت محله

تاریخ تولد: 1352/01/20

تاریخ شهادت: 1365/06/10

محل شهادت: حاج عمران

یگان اعزامی: سپاه

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: پنجم ابتدایی

گلزار شهید: ضیابر
جهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید


مکتب الشهداء

شهید حسن رضا امدادی


نام پدر: مسیب

محل تولد: شفت محله

تاریخ تولد: 1347/04/18

تاریخ شهادت: 1365/11/19

محل شهادت: شلمچه

یگان اعزامی: سپاه

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: اول راهنمایی

گلزار شهید: ضیابرجهت دریافت تصاویر در سایز اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید


مکتب الشهداء

شهید مهرداد اکبری


نام پدر: تراب

محل تولد: خرف

تاریخ تولد: 1347/06/30

تاریخ شهادت: 1367/06/17

محل شهادت: کوشک - کرخه

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: پنجم ابتدایی

گلزار شهید: قبرستان الکوخ عراق قطعه‌ی 281

مکتب الشهداء

شهید عسگر اکبرپور بهمبری


نام پدر: ابراهیم

محل تولد: بهمبر

تاریخ تولد: 1340/03/02

تاریخ شهادت: 1361/05/07

محل شهادت: کوشک

یگان اعزامی: ارتش

وضعیت تأهل: مجرد

میزان تحصیلات: پنجم ابتدایی

گلزار شهید: ضیابر

مکتب الشهداء